Đá Cuội

Cuội là một loại đá mảnh vụn được mài tròn do gió, nước chảy, sóng biển, kích thước từ 10 – 25 mm (cuội nhỏ) đến 50 – 100a mm (cuội lớn) là lựa chọn tốt cho các công trình muốn gần gũi với thiên nhiên.

0888 884 889